Om

ADLA TERAPI AB drivs av Sebastian Öberg. Intresset för detta företag väcktes för länge sedan då Sebastian avslutade sin utlandstjänstgöring efter många år i Sydamerikas fattigaste land, Bolivia. Två år innan avslutade han sitt examensarbete till fritidsledare i Atacamaöknen i norra Chile där han arbetade med gatubarn.

 

I Sydamerika arbetade han som projektledare med uppstart av ett större projekt av barn och ungdomar som lever på gatan. Tillsammans med peruanska nunnor, f.d. gatubarn och f.d. dömda gerillasoldater och tyska/spanska volontärer ansvarade han för bildandet av en arbetsgrupp för att bygga en hållbar idé för framtiden. Som ansvarig för arbetsgruppen fick han lära sig många olika perspektiv på tillvaron som gjorde honom ödmjuk inför hur världen är konstruerad. I hans arbetsuppgifter ingick förutom ledarskap i projektet, undervisning/workshops/föreläsningar i entreprenörskap och handledning för arbetsgruppen. Efter lång arbetslivserfarenhet som biståndsarbetare och projektledare i Bolivia flyttade han hem till Sverige med boliviansk familj.

 

I Sverige blev det universitetsstudier med fil. kand. beteendevetarexamen vid sidan av arbete på SIS (statens institutionsstyrelse) och HVB hem. Under tiden på SIS arbetade han med individualterapi, MI (Motivational Interviewing), familjesamtal och som ART instruktör (Aggression Replacement Training).

Han har efter detta arbetat som ansvarig utredare och terapeut för vuxna missbrukare med samsjuklighet på ett privat HVB hem med 26 platser. Ansvarade även för behandling av veckovisa grupper av återfallsprevention. I nära samarbete med läkaransvarig psykiatriker ansvarade han för utredning och behandling. I denna tjänst ingick även chefsberedskap/bakjour för 26 klienter och 14 anställda.

 

Han har sedan haft lyckan att leda (andra linjens chef) två verksamheter i två olika städer som godkänd tillståndsbärare enligt IVO (inspektionen för vård och omsorg) i egenskap av verksamhetschef. Han ansvarade för ungdomar med svår självskadeproblematik, trauma (PTSD) och neuropsykiatriska diagnoser. Han har under tiden fortbildat sig i ledarskap och organisationsutveckling på Gävle högskola samt interna chefsutbildningar via arbete.

 

Idag håller Sebastian på att avsluta sina studier till legitimerad psykoterapeut på Linköpings universitet (förutom sin Fil. Kand. Beteendevetare fr. Linköpings universitet & Fritidsledarexamen). Vill du själv hjälpa? Ta hjälp av ADLA TERAPI som hjälper utsatta barn i Bolivia.