Hem

ADLA TERAPI AB


Är ett psykoterapeutiskt & konsulterande företag med lång erfarenhet inom psykosocialt arbete som vänder sig mot privatpersoner & företag. Vad som kännetecknar ADLA är interkulturell medvetenhet, erfarenhet & tolerans. ADLA vilar på en relationell grund med anknytning, mentalisering och affektfokuserade teorier. ADLA erbjuder:


  • Psykoterapi
  • Chefshandledning
  • Psykologisk konsultation & familjerådgivning
  • Kris- och samtalsstöd
  • Coaching   Sebastian Öberg  • Psykoterapeutprogrammet (termin 6 av 6)
  • Psykoterapeutisk grundutbildning
  • Ledarskap & organisationsutveckling
  • Fil. kand. Beteendevetare
  • Fritidsledarexamen


Linköpings Universitet     

Gävle Högskola

Linnéuniversitetet


 

"ATT UTFORSKA SIG SJÄLV ÄR ATT TA ANSVAR FÖR VEM MAN ÄR"