Hem

ADLA TERAPI AB


Är ett psykoterapeutiskt & konsulterande företag med lång erfarenhet inom psykosocialt arbete som vänder sig mot privatpersoner & företag. Vad som kännetecknar ADLA är interkulturell medvetenhet, erfarenhet & tolerans. ADLA vilar på en relationell grund med anknytning, mentalisering och affektfokuserade teorier. ADLA erbjuder:

 

  • Psykoterapi
  • Chefshandledning
  • Psykologisk konsultation & familjerådgivning
  • Kris- och samtalsstöd
  • Coaching

 

 

 

 

 

 

 

 

  Sebastian Öberg


 

  • Fil. kand. Beteendevetare
  • Leg. Psykoterapeut
  • Ledarskap & organisationsutveckling
  • Fritidsledarexamen

 

Linköpings Universitet     

Gävle Högskola

Linnéuniversitetet

 

Läs gärna min publicering i SvD som bygger på en undersökning om psykisk ohälsa.

https://www.svd.se/tvinga-inte-ned-primarvarden-i-spagat

 

 

"ATT UTFORSKA SIG SJÄLV ÄR ATT TA ANSVAR FÖR VEM MAN ÄR"