Hem

ADLA TERAPI AB

 

Är ett psykoterapeutiskt & konsulterande företag med lång erfarenhet som vänder sig mot privatpersoner & företag. Vad som kännetecknar ADLA är interkulturell medvetenhet, erfarenhet & tolerans. ADLA vilar på en relationell grund med anknytning, mentalisering och affektfokuserade teorier. ADLA erbjuder:

 

 • Psykoterapi
 • Chefshandledning
 • Psykologisk konsultation & familjerådgivning
 • Kris- och samtalsstöd
 • Coaching
 • Föreläsning

 

 

 

Sebastian Öberg

 

 • Leg. Psykoterapeut (termin 4 av 6)
 • Psykoterapeutisk grundutbildning
 • Ledarskap & organisationsutveckling
 • Fil. kand. Beteendevetare
 • Fritidsledarexamen

 

Linköpings Universitet

Gävle Högskola

Linnéuniversitetet

 

"ATT UTFORSKA SIG SJÄLV ÄR ATT TA ANSVAR FÖR VEM MAN ÄR"